نام واحد : تعاونی دانش بنیان 3579کیمیا سازان زاگرس

نام محصول : پاک کننده صنعتی پودری

 • سریال مجوز : 200200000000
 • شماره مجوز : 326733/124
 • تاریخ مجوز : 18/11/1395
 • کد محصول : 2424412546
 • شرح محصول : پاک کننده صنعتی پودری
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%