نام واحد : هلیا فرایند رازی

نام محصول : روغن دنده صنعتی (تصفیه اول)

 • سریال مجوز : 200201000000
 • شماره مجوز : 1335803/13543
 • تاریخ مجوز : 28/02/1395
 • کد محصول : 2320512440
 • شرح محصول : روغن دنده صنعتی (تصفیه اول)
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 77%
  77%