نام واحد : صنایع شیمیایی زاهدان چسب و رنگ دلفین

نام محصول : انواع رنگ ترموپلاستیک ترافیکیگرم

 • سریال مجوز : 2300316
 • شماره مجوز : 17188
 • تاریخ مجوز : 23/06/1387
 • کد محصول : 24221125
 • شرح محصول : رنگ ترافیک
 • ظرفیت : 25,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%