نام واحد : مجید رحیمی آشتیانی

 • استان : مرکزی
 • شهر : ساوه
 • نشانی شرکت : خیابان کارگر...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : (شهرک صنعتی نوبران)
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مجید رحیمی آشتیانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مایع ظرف شویی

 • سریال مجوز : 200202000000
 • شماره مجوز : 31041
 • تاریخ مجوز : 15/09/1394
 • کد محصول : 2424512340
 • شرح محصول : مایع ظرف شویی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%