نام واحد : پارس آزمای طب

  • استان : البرز
  • شهر : نظرآباد
  • نشانی شرکت : پونک انتهای...
  • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : نظرآباد
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : مسعود صحرائی راد
  • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : محصولات آرایشی پوست

  • سریال مجوز : 200202000000
  • شماره مجوز : 100/72803
  • تاریخ مجوز : 19/11/1391
  • کد محصول : 2424412411
  • شرح محصول : محصولات آرایشی پوست
  • ظرفیت : 800 تن
  • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
  • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
  • نوع مجوز : طرح توسعه
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 82%
    82%