نام واحد : آرتا جوجه سبلان

نام محصول : دی کلسیم فسفات

 • سریال مجوز : 200202000000
 • شماره مجوز : 125/44965
 • تاریخ مجوز : 26/12/1392
 • کد محصول : 2411512410
 • شرح محصول : دی کلسیم فسفات
 • ظرفیت : 26,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%