نام واحد : تهران رنگ ریز سیدابوالقاسم بطحائی

نام محصول : ضد زنگ

 • سریال مجوز : 1700018
 • شماره مجوز : 33814
 • تاریخ مجوز : 23/05/1363
 • کد محصول : 24221240
 • شرح محصول : انواع موادپوشش دهنده
 • ظرفیت : 234 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%