نام واحد : شیمیایی و صنعتی فاراد

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******886
 • نشانی واحد : شهرک شمس آباد بلواربهارستان بین خیابان ذکریا و خیابان بوعلی سینا قطعه 101 دی تی
 • تلفن واحد : *******912
 • مدیر : رضا خلیلی یزدی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : حشره کشدفع آفات نباتی مایع و سوسپانسیون و پودری

 • سریال مجوز : 1700053
 • شماره مجوز : 24416
 • تاریخ مجوز : 08/03/1390
 • کد محصول : 24211110
 • شرح محصول : انواع حشره کش خانگی بصورت اسپری
 • ظرفیت : 9,700 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات وسموم دفع افات وسایرموادشیمیائی موردمصرف(2421)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%