نام واحد : تابان چسب

نام محصول : چسب پی وی سی

 • سریال مجوز : 1700105
 • شماره مجوز : 52309
 • تاریخ مجوز : 18/12/1363
 • کد محصول : 24291314
 • شرح محصول : چسب پی وی سی
 • ظرفیت : 82 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%