نام واحد : مجتمع صنایع زیست فن آوری درین

نام محصول : ویال تزریقی بوتولوتوکسین

 • سریال مجوز : 200203000000
 • شماره مجوز : 1329882/38625
 • تاریخ مجوز : 02/06/1395
 • کد محصول : 2423514324
 • شرح محصول : ویال تزریقی بوتولوتوکسین
 • ظرفیت : 12,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : محصولات داروئی-موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازی ودارویی(2423)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%