نام واحد : آرامیس هنر پارسی

 • استان : گیلان
 • شهر : رودبار
 • نشانی شرکت : میدان...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهداد مستوفی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لوشان

نام محصول : مایع شوینده گسترده طیف (شستشوی اماکن، البسه و تجهیزات)

 • سریال مجوز : 200204000000
 • شماره مجوز : 26/58380
 • تاریخ مجوز : 12/12/1394
 • کد محصول : 2424512521
 • شرح محصول : مایع شوینده گسترده طیف (شستشوی اماکن، البسه و تجهیزات)
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%