نام واحد : کشت و صنعت فخر ایرانیان سفیر

نام محصول : دوغ گازدار و بدون چربی

 • سریال مجوز : 3716209
 • شماره مجوز : 21841
 • تاریخ مجوز : 17/09/1388
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 34%
  34%