نام واحد : مجتمع صنعتی پایا شیمی کرمان

  • استان : کرمان
  • شهر : کرمان
  • نشانی شرکت : ناحیه صنعتی...
  • تلفن شرکت : *******341جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : جنب ناحیه صنعتی سعدی
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : محسن امجدی
  • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : اکسید مس سیاه

  • سریال مجوز : 200205000000
  • شماره مجوز : 1667
  • تاریخ مجوز : 16/01/1396
  • کد محصول : 2411512510
  • شرح محصول : اکسید مس سیاه
  • ظرفیت : 200 تن
  • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
  • گروه 4 رقمی : ساخت کودهاوترکیبات ازته(2412)
  • نوع مجوز : طرح توسعه
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 0%
    0%