نام واحد : سید جمال جلال زاده

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نیشابور
 • نشانی شرکت : بلوار سجاد...
 • تلفن شرکت : *******552جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سید جمال جلال زاده
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عطار

نام محصول : انواع سیلیکون جامد گرید متالورژی

 • سریال مجوز : 200205000000
 • شماره مجوز : 1488351/120
 • تاریخ مجوز : 14/05/1394
 • کد محصول : 2411412856
 • شرح محصول : انواع سیلیکون جامد گرید متالورژی
 • ظرفیت : 12,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%