نام واحد : تعاونی دانش بنیان نانو نوین پلیمر

 • استان : مازندران
 • شهر : نکا
 • نشانی شرکت : طبرستان میدان...
 • تلفن شرکت : *******151جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حسین یوسفی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نکاء

نام محصول : تولید نانوالیاف سلولز به روش شیمیایی-مکانیکی

 • سریال مجوز : 200205000000
 • شماره مجوز : 701/3439
 • تاریخ مجوز : 30/01/1394
 • کد محصول : 2430512363
 • شرح محصول : تولید نانوالیاف سلولز به روش شیمیایی-مکانیکی
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : تولید الیاف مصنوعی(2430)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%