نام واحد : پژوهان گستر بیستون

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : سه راه 22...
 • تلفن شرکت : ******831جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : اردشیر رضایی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مواد شیمیایی ضدعفونی کننده مورد استفاده در صنعت حفاری، نفت و گاز، پتروشیمی

 • سریال مجوز : 200207000000
 • شماره مجوز : 12/34051
 • تاریخ مجوز : 21/09/1391
 • کد محصول : 2429412483
 • شرح محصول : مواد شیمیایی ضدعفونی کننده مورد استفاده در صنعت حفاری، نفت و گاز، پتروشیمی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 100%
  100%