نام واحد : آبگینه شیمی آذربایجان

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : آذرشهر
 • نشانی شرکت : بازار بیرون...
 • تلفن شرکت : *******412جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : یکی ازمحل های مجاز
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مریم احمدی پایدار
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : روغن‌های امولسیون شونده (ولک) (فرموله شده)

 • سریال مجوز : 200207000000
 • شماره مجوز : 40921
 • تاریخ مجوز : 01/09/1391
 • کد محصول : 2421512366
 • شرح محصول : روغن‌های امولسیون شونده (ولک) (فرموله شده)
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات وسموم دفع افات وسایرموادشیمیائی موردمصرف(2421)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 86%
  86%