نام واحد : محمدمهدی پودینه

نام محصول : انواع کلوچه

 • سریال مجوز : 2307796
 • شماره مجوز : 21387
 • تاریخ مجوز : 11/09/1388
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 85%
  85%