نام واحد : حسن رضا آسترکی و سجاد حاجیوند

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 2911273
 • شماره مجوز : 11070
 • تاریخ مجوز : 02/09/1388
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 2,700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%