نام واحد : کشت و صنعت طلوع آیلین - سهامی خاص

نام محصول : پودر میوه

 • سریال مجوز : 3512559
 • شماره مجوز : 125/15574
 • تاریخ مجوز : 02/10/1388
 • کد محصول : 15131451
 • شرح محصول : پوره میوه
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 13%
  13%