نام واحد : تولیدی دز نوش دزفول

نام محصول : ماء الشعیرگازدار

 • سریال مجوز : 2020476
 • شماره مجوز : 20733
 • تاریخ مجوز : 01/10/1388
 • کد محصول : 15531111
 • شرح محصول : ماء الشعیرگازدار
 • ظرفیت : 46,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 76%
  76%