نام واحد : تولیدی دز نوش دزفول

نام محصول : ابمیوه ازکنسانتره

 • سریال مجوز : 2020476
 • شماره مجوز : 20733
 • تاریخ مجوز : 01/10/1388
 • کد محصول : 15131740
 • شرح محصول : ابمیوه ازکنسانتره
 • ظرفیت : 29,700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 76%
  76%