نام واحد : محمد سلجوقی

نام محصول : تولید وبسته بندی گردو

 • سریال مجوز : 2610470
 • شماره مجوز : 4/34096
 • تاریخ مجوز : 12/09/1388
 • کد محصول : 15492150
 • شرح محصول : تولید وبسته بندی گردو
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 43%
  43%