نام واحد : کیک وکلوچه دانی همدان

نام محصول : کیک و کلوچه

 • سریال مجوز : 3300130
 • شماره مجوز : 53
 • تاریخ مجوز : 18/03/1360
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%