نام واحد : کشتارگاه صنعتی دام تلاشگران سوادکوه- س خ

نام محصول : سورت روده

 • سریال مجوز : 3025575
 • شماره مجوز : 701/30331
 • تاریخ مجوز : 02/10/1388
 • کد محصول : 15111314
 • شرح محصول : روده طبیعی بزوگوسفند اورژینال [تمیزشده وچربی گیرشده]
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%