نام واحد : شیر جاموس جنوب

  • استان : خوزستان
  • شهر : اهواز
  • نشانی شرکت : کیلومتر 31...
  • تلفن شرکت : **************378جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد :
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : بابک میرجاء
  • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : عسل بسته بندی شده

  • سریال مجوز : 2020490
  • شماره مجوز : 21280
  • تاریخ مجوز : 12/10/1388
  • کد محصول : 15492232
  • شرح محصول : عسل بسته بندی شده
  • ظرفیت : 200 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
  • نوع مجوز : طرح توسعه
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 79%
    79%