نام واحد : شیر جاموس جنوب

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : کیلومتر 31...
 • تلفن شرکت : **************378جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : بابک میرجاء
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع دسر بر پایه لبنیات

 • سریال مجوز : 2020490
 • شماره مجوز : 21280
 • تاریخ مجوز : 12/10/1388
 • کد محصول : 15201295
 • شرح محصول : انواع دسر بر پایه لبنیات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 79%
  79%