نام واحد : محمدحسین صدیق منش وشرکا ء

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 3300040
 • شماره مجوز : 1793
 • تاریخ مجوز : 06/12/1385
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%