نام واحد : مهرزاد نجفی پور - الهه جمشیدیان طهرانی

نام محصول : بطری های پت از گرانول

 • سریال مجوز : 2419877
 • شماره مجوز : 44929
 • تاریخ مجوز : 10/10/1388
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%