نام واحد : صنعت و تجارت فراخ کرت

نام محصول : انواع پکتین ازپوست مرکبات

 • سریال مجوز : 3025601
 • شماره مجوز : 701/31703
 • تاریخ مجوز : 15/10/1388
 • کد محصول : 15491610
 • شرح محصول : انواع پکتین ازپوست میوه جات
 • ظرفیت : 864 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%