نام واحد : نیوشه همدان

نام محصول : رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 3300733
 • شماره مجوز : 1052
 • تاریخ مجوز : 11/12/1376
 • کد محصول : 15491810
 • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%