نام واحد : مهدی احیایی

نام محصول : پودرپلیت یونجه

 • سریال مجوز : 3300909
 • شماره مجوز : 2157
 • تاریخ مجوز : 29/02/1388
 • کد محصول : 15331132
 • شرح محصول : پودرپلیت یونجه
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%