نام واحد : مرجان سپاهان جنوب-شرکت

نام محصول : ماهی برگر

 • سریال مجوز : 1338010
 • شماره مجوز : 52295
 • تاریخ مجوز : 22/10/1388
 • کد محصول : 15121511
 • شرح محصول : ماهی برگر
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 89%
  89%