نام واحد : تعاونی مرغ چاق وچله

نام محصول : خوراک اماده دام بصورت پلیت وپودر

 • سریال مجوز : 3300157
 • شماره مجوز : 2286
 • تاریخ مجوز : 25/03/1389
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 46,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%