نام واحد : علی نوروزی فر

نام محصول : کباب لقمه

 • سریال مجوز : 2610560
 • شماره مجوز : 4/35887
 • تاریخ مجوز : 25/09/1388
 • کد محصول : 15111711
 • شرح محصول : کباب لقمه
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%