نام واحد : اراک پروتئین طرح توسعه

نام محصول : بسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 3119431
 • شماره مجوز : 23125
 • تاریخ مجوز : 16/10/1388
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%