نام واحد : حمید رزاقی رباطی

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 2817902
 • شماره مجوز : 26254
 • تاریخ مجوز : 05/11/1388
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 13%
  13%