نام واحد : آوند پودر نیریز

نام محصول : پودر سنگ

 • سریال مجوز : 350291000000
 • شماره مجوز : 10811
 • تاریخ مجوز : 26/02/1395
 • کد محصول : 2699412340
 • شرح محصول : پودر سنگ
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%