نام واحد : نوری-حسن

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : خ مقداد...
 • تلفن شرکت : ****773جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی نجف آباد 2
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حسن نوری
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نجف آباد2

نام محصول : تولید وبسته بندی آجیل

 • سریال مجوز : 1338090
 • شماره مجوز : 55314
 • تاریخ مجوز : 11/11/1388
 • کد محصول : 15492111
 • شرح محصول : تولید وبسته بندی آجیل
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%