نام واحد : تاژ راه توس

نام محصول : دانه بندی ریگ و سنگ

 • سریال مجوز : 350292000000
 • شماره مجوز : 120/1429721
 • تاریخ مجوز : 05/09/1393
 • کد محصول : 1410512354
 • شرح محصول : دانه بندی ریگ و سنگ
 • ظرفیت : 80,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%