نام واحد : پروتئین دانه همدان

نام محصول : خوراک اماده طیور

 • سریال مجوز : 3301656
 • شماره مجوز : 1151
 • تاریخ مجوز : 09/12/1378
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 19,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%