نام واحد : ارگ نصر

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 3512579
 • شماره مجوز : 125/17752
 • تاریخ مجوز : 10/11/1388
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 110,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%