نام واحد : ناصر اسماعیل نیا

نام محصول : سردخانه های بالای صفر تحت آتمسفر کنترل شده C.A

 • سریال مجوز : 1217119
 • شماره مجوز : 110/44285
 • تاریخ مجوز : 12/11/1388
 • کد محصول : 100000067
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%