نام واحد : مهدی قلی ومحسن طادی بنی

 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : بن
 • نشانی شرکت : بن - خ ملت...
 • تلفن شرکت : *******382جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهدیقلی طادی بنی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بن

نام محصول : رشته آشی و پلویی

 • سریال مجوز : 1806410
 • شماره مجوز : 15594
 • تاریخ مجوز : 01/11/1388
 • کد محصول : 15441123
 • شرح محصول : رشته اش
 • ظرفیت : 360 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%