نام واحد : تعاونی 3707 یاس سفید

نام محصول : بسته بندی شکر

 • سریال مجوز : 1506364
 • شماره مجوز : 25190
 • تاریخ مجوز : 10/11/1388
 • کد محصول : 15421113
 • شرح محصول : بسته بندی شکر
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%