نام واحد : صنایع بسته بندی گلپرسینا

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 3302280
 • شماره مجوز : 2346
 • تاریخ مجوز : 10/11/1389
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 1,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%