نام واحد : تعاونی چایسازی علی نیا رحیم آباد

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 2817918
 • شماره مجوز : 4032
 • تاریخ مجوز : 06/11/1388
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%