نام واحد : کاراکتر

نام محصول : آسفالت

 • سریال مجوز : 200194000000
 • شماره مجوز : 118/3304
 • تاریخ مجوز : 04/02/1392
 • کد محصول : 2699412303
 • شرح محصول : آسفالت
 • ظرفیت : 230,400 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 90%
  90%