نام واحد : پنیر پاستوریزه نسیم فریدونشهر - شرکت

نام محصول : ماست پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1338122
 • شماره مجوز : 57062
 • تاریخ مجوز : 17/11/1388
 • کد محصول : 15201231
 • شرح محصول : ماست پاستوریزه
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%