نام واحد : جواد وثوقی نیا

نام محصول : کیک و کلوچه

 • سریال مجوز : 3302750
 • شماره مجوز : 1085
 • تاریخ مجوز : 10/10/1377
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%