نام واحد : شیر پاستوریزه پگاه خوزستان

 • استان : خوزستان
 • شهر : شوش
 • نشانی شرکت : شوش کیلومتر 3...
 • تلفن شرکت : ***********064جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شوش کیلومتر 3 جاده دزفول
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : منصور شاکریان
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شیراسترلیزه بسته بندی سه گوش

 • سریال مجوز : 2020557
 • شماره مجوز : 24431
 • تاریخ مجوز : 12/11/1388
 • کد محصول : 15201112
 • شرح محصول : شیراسترلیزه
 • ظرفیت : 3,052 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%